We czwartek 21 marca 2019 r. uczniowie klasy II SP brali udział w kultywowaniu tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny. Filip Waligóra przyniósł do szkoły piękną Marzannę, zaś dzieci wykonały w klasie zielony gaik z różnych gałązek dostarczonych przez Nikolę Górę. Korzystając z Dnia Nowych Technologii uczniowie uczestniczyli w prezentacji multimedialnej  ,,Wiosenne tradycje”, by w ten sposób pogłębić swoją wiedzę.

Potem cała klasa udała się nad rzekę, aby pożegnać zimę topieniem Marzanny i powitać  wiosnę zielonym gaikiem, śpiewem, tańcem oraz wesołą zabawą. Zaangażowanie dzieci zostało nagrodzone słodkim upominkiem. Wych. klasy Anna Wyleciał.