Uczniowie klasy II SP pod kierunkiem wychowawczyni Anny Wyleciał wzięli udział w projekcie ,,DZIECIĘCA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Projekt został zainicjowany na zebraniu z rodzicami 30 stycznia 2019 roku i podczas zajęć lekcyjnych z uczniami. Po zaakceptowaniu, zarówno przez dzieci jak i ich rodziców projektu nastąpiła jego realizacja. W tym projekcie uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, która opiera się na kreatywności, krytycznym myśleniu, rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu inicjatywy, wytrwałości oraz na zdolności do wspólnego działania. 

    Projekt ,,DZIECIĘCA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” obejmował między innymi: zrobienie skarbonek na pieniądze, wykonywanie zleconej pracy według umowy zawartej z rodzicami za ustalone wynagrodzenie, konkurs matematyczny, zabawę dydaktyczną ,,Sklep”.

    9 maja 2019 roku nastąpiła prezentacja wyników projektu i ewaluacja. Zarobione pieniądze uczniowie wraz z rodzicami wymienią na euro i przeznaczą na rodzinny letni wypoczynek. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali nagrody rzeczowe (skarbonki za udział w projekcie, a za wygranie konkursu matematycznego kalkulatory).

   Korzyści wynikające z realizacji projektu:

- zdobywanie wiedzy przez doświadczenie i działanie,

- kształtowanie umiejętności potrzebnych w życiu dorosłym,

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,

- nauka planowania, organizowania, wykonywania pracy,

- wspieranie twórczego rozwiązywania konfliktów i osiągania kompromisów,

- doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych i umiejętności prezentacji. 

    Anna Wyleciał