2 września - rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!

Przed spotkaniem w szkole nauczyciele, uczniowie i rodzice wspólnie uczestniczyli we Mszy świętej sprawowanej w ich intencji. Oficjalną uroczystość zainaugurował swoim przemówieniem dyrektor szkoły -  Pan Marian Makuch.

Następnie Pan Dyrektor, wychowawczyni klasy 1 - Pani Bożena Niewdana oraz przewodniczący Rady Rodziców - Pan Zbigniew Dendys przywitali w sposób szczególny uczniów rozpoczynających  naukę  w 1 klasie  i wręczyli im  "Tytki" z łakociami. 

1 września to nie tylko zwyczajowe rozpoczęcie  nowego roku szkolnego, ale także data wybuchu II wojny światowej. Uczniowie  klasy 7  występem przygotowanym wraz z Panią Agnieszką Marszałek przypomnieli zebranym, że w tym roku mija 80 lat od napadu Niemiec na Polskę oraz uczcili pamięć obrońców naszej ojczyzny.