16  września uczniowie klas III - VIII SP mieli niecodzienną rozrywkę, ponieważ w szkole pojawili się, znani uczniom z lat poprzednich, aktorzy krakowscy -  panowie W. Habela i J. Lecznar. Tym razem przygotowali oni  przedstawienie pt. „Sen o Helladzie” Mitologia - świat antycznej Grecji.

Na występ składały się zarówno dialogi, dzięki którym uczniowie poznali wierzenia  starożytnych Greków przekazane w mitach, jak i fragmenty tekstów literackich nawiązujących do tematyki mitologicznej. Uczniowie żywo reagowali na znane im z lekcji języka polskiego i historii imiona mitologicznych bohaterów. Podsumowaniem występu był  fragment "Iliady" Homera przedstawiający pojedynek Hektora z Achillesem.

Nie zabrakło też refleksji nad życiem płynącej m.in. z wiersza L. Staffa „Odys”

Niech cię nie nie­po­ko­ją 
Cier­pie­nia twe i błę­dy. 
Wszę­dy są dro­gi pro­ste 
Lecz i ma­now­ce wszę­dy. 

[…]

Zo­sta­nie ka­mień z na­pi­sem: 
„Tu leży taki i taki”. 
Każ­dy z nas jest Ody­sem, 
Co wra­ca do swej Ita­ki.