25 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział szkoleniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, które było realizowane w ramach projektu "Ratuj życie!" Program realizowany podczas szkolenia: 

  1. Zachowanie się w miejscu  wypadku.
  2. Wzywanie służb ratunkowych.
  3. Działania ratunkowe u osób zadławionych.
  4. Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.

Projekt jest współfinansowany przez Firmę Żywiec Zdrój S.A. w ramach programu grantowego Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój - edycja 2018