"Kto czyta książki, żyje podwójnie"                                                                                       kniga

                                             Umberto Eco

 

 

Nauczyciel bibliotekarz: 

mgr Agata Janczyk

Godziny otwarcia biblioteki:

Biblioteka szkolna jest czynna codzienie od godziny 9:00 do 13:30