Język polski

   Język angielski

   Matematyka

   Muzyka

   Plastyka

   Przyroda

   Religia

   Historia i społeczeństwo

   Zajęcia komputerowe 

   Wychowanie fizyczne