Regulamin sali gimnastycznej

   Regulamin boisk wielofunkcyjnych zewnętrznych

   Regulamin placu zabaw

   Zgoda na basen

   Zgoda na naryty

   Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych

   Zgoda rodziców na udział dziecka w Zlocie turystyczno-ekologicznym "Czyste Góry"