team_profile.jpg       team_profile.jpg     

                                              Dyrektor szkoły         Wicedyrektor szkoły

                                                          mgr Marian Makuch           mgr Barbara Mocek

 

  Godziny przyjęć codziennie od piniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 14:00