Podczas ferii zimowych nauczyciele naszej szkoły brali udział w wyjeździe do Sewilli w ramach projektu „Zagraniczna Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” finansowany z POWER. Po pobycie na Malcie (2015) i Sycylii (2017) tym razem  udali się do Hiszpanii, gdzie uczestniczyli w kursie ICT- Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w nauczaniu: „Nauka przez działanie”.

Wyjazd ten przyniósł naszej kadrze wiele korzyści.  Przede wszystkim umożliwił podniesienie kwalifikacji związanych z nowymi technologiami ICT. Był również świetną okazją do poszerzenia wiedzy o innych kulturach oraz nabycia nowych umiejętności metodologicznych dotyczących  motywowania uczniów do aktywniejszej pracy i rozwijania ich zainteresowań.