Język polski                                           Wiedza o społeczeństwie

   Język angielski                                      Informatyka

   Język niemiecki                                     Wychowanie fizyczn

   Matematyka                                          Edukacja dla bezpieczeństwa       

   Biologia                                                 Zajęcia artystyczne      

   Chemia                                                 Zajęcia techniczne

   Fizyka

   Geografia

   Historia