Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II
w Krzyżowej

user_mobilelogo

W roku szkolnym 2017/2018 w klasach V i  VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum obowiązują podręczniki według wykazy umieszczonego poniżej. W pozostałych klasach obowiązują darmowe podręczniki z dotacji MEN.

 

Szkoła Podstawowa

     KLASA I

    KLASA II

    KLASA III

     KLASA IV

     KLASA V

    KLASA VI

    KLASA VII

 

Gimnazjum

     KLASA II

     KLASA III