Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji.

Zespół Szkół nr 3 im. Jana Pawła II
w Krzyżowej

user_mobilelogo

Pogoda

teraz
ciśnienie
wiatr

"Nie próbujcie sprowadzać

całego świata do szkoły.

Raczej weźcie dzieci na zewnątrz

tam, gdzie ten świat

naprawdę jest..."

 

Wychowanie fizyczne zapewnia dziecku wszechstronny rozwój psychofizyczny. Te zadania programowe dotyczą zwłaszcza:

- wzmacniania zdrowia, uodporniania na wpływy zewnętrzne, hartowania organizmu,
- rozwijania cech motorycznych oraz doskonalenia podstawowych czynności ruchowych, przydatnych w życiu codziennym,
- przyzwyczajania dziecka do swobodnego i prawidłowego stosowania wyuczonego ruchu w życiu codziennym, w zabawie i grze, na wycieczkach, a podczas pobytu w terenie - przy pokonywaniu przeszkód naturalnych,
- wyrabiania podstawowych nawyków higienicznych,
- wyrabiania trwałych zainteresowań i nawyków do ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych, zwłaszcza na wolnym powietrzu,
- wyrabiania świadomej karności i dyscypliny, odwagi, zaradności i wytrwałości,
- wyrabiania poczucia koleżeństwa i współdziałania w zespole.

W realizacji znakomitej większości tych zadań bardzo pomocne są zajęcia terenowe. Ze względu na specyficzny charakter ćwiczeń odbywanych w otwartym terenie, dobre wyniki osiąga się przez:
- stosowanie naturalnej i dostępnej dla dzieci formy ruchu,
- dbałość o przyswojenie przez dziecko nie tylko pojedynczych elementów, ale i całych aktów ruchowych,
- realizowanie przez dziecko interesujących je zadań ruchowych i intelektualnych w ćwiczeniu, zabawie, czy grze,
- stawianie bardzo utylitarnych, bezpośrednio przydatnych życiowo celów i zadań.
Zajęcia terenowe, traktowane jako dział programowy wychowania fizycznego dające możliwość łączenia ich z innymi przedmiotami nauki szkolnej podczas wspólnych wycieczek, nabierają specjalnego znaczenia.